TEXT 1TEXT 2

Selasa, 21 September 2010

Hukum Bacaan Nun Mati dan Tanwin

1. Hukum Bacaan
Nun Mati/ Tanwin
Nun mati atau
tanwin ( ٌـٍـًـ /
ْن) jika bertemu
dengan huruf-huruf
hijaiyyah, hukum
bacaannya ada 5
macam, yaitu:.

Kamis, 16 September 2010

Shalat Rawatib

Shalat rawatib ialah shalat sunnat yang dikerjakan sebelum dan sesudah shalat fardlu. Seluruh dari shalat rawatib ini ada 22 raka'at, yaitu :

Selasa, 14 September 2010

Niat-Niat Shalat Fardlu

1. Niat Shalat Dzuhur

'Ushalli fardhadh dhuhri arba'a raka'aatin mustaqbilal qiblati adaa-an (ma'muman/imaman) lillahi ta'aala''. Allahu akbar.

Cara Mengerjakan Shalat

1. Berdiri tegak menghadap kiblat dan niat mengerjakan shalat. Niat shalat menurut shalat yang sedang dikerjakan, misalnya salat subuh dan sebagainya.
(niat shalat ialah di dalam hati, dam untuk memudahkan dapat pula kita pelajari seperti yang terlampir didalam blog ini).

Selasa, 07 September 2010

Zakat Fitrah

Zakat artinya nama (kesuburan), thaharah (kebersihan), barakah (keberkahan) dan taszkiyxah thahir (membersihkan atau menyucikan). Selain zakat, dua istilah lain yang berkaitan denannya adalah shadaqah dan infak.

Hal-Hal yang Membatalkan Shaum

Berikut ini akan saya sebutkan perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa kita.

A. Makan, minum, merokok (makan dan minum yang lupa atau tidak disengaja, tidak membatalkan shaum).

B. Hubungan suami istri pada siang hari.

C. Datang haid atau nifas.

D. Berbicara kotor (rafats), bertengkar, fasad, (karena mengurangi shaum). (HR. Muslim)
<em>Ampersands&angle brackers need to be encoded.</em>

Senin, 06 September 2010

Macam-Macam Shaum Sunah

A. Hari Senin-Kamis. (HR. Turmudzi)

B. Tanggal 13, 14, dan 15 bulan Hijriyah. (HR. Turmudzi)